Privacyverklaring

Dit is de website van Sign Products Holland, hierna te noemen: "Sign Products"
Correspondentieadres: Hoog Geldrop 128, NL-5663 BH Geldrop
Telefoonnummer: +31 (0) 85 130 15 61
KvKnummer: 70158738

E-mailadres: info@sign-products.nl
Administratie: admin@sign-products.nl
Klantenservice: kantoor@sign-products.nl
Advies: advies@sign-products.nl

Algemene Verordening Gegevensverwerking
Deze privacyverklaring is van toepassing op de website sign-products.nl en de diensten die Sign Products aanbiedt. Sign Products behandelt jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Sign Products kan je persoonsgegevens verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Sign Products door het invullen van gegevens op de website van Sign Products. Door gebruik te maken van deze diensten stem je in met de verwerking hiervan.

Sign Products kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
  • Naam
  • Bedrijfsnaam
  • Adresgegevens (inclusief factureringsadres)
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Sign Products verwerkt geen persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij specifiek genoemd in deze privacyverklaring of indien Sign Products daartoe verplicht is op grond van geldende wettelijke verplichtingen.

Waarom Sign Products gegevens nodig heeft
Sign Products verwerkt je persoonsgegevens om een opdracht uit te kunnen voeren, telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Sign Products je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst (of in het kader van promotieactiviteiten).

Hoe lang Sign Products gegevens bewaart
Persoonsgegevens worden door Sign Products niet langer bewaart dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Sign Products hanteert voor de standaard persoonsgegevens het fiscale bewaartermijn van 7 jaar.

Andere informatie die Sign Products kan verzamelen
Voor zover jouw identiteit hiermee niet achterhaalt kan worden, kan Sign Products andere informatie verzamelen, zoals:
  • Browser en apparaat gegevens
  • Serverlogboekbestanden
  • Informatie over geografische locatie
  • Demografische en andere niet-persoonlijk identificeerbare informatie
  • Informatie over hoe je gebruik maakt van deze website

Delen met anderen
Sign Products deelt jouw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekt Sign Products jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doet Sign Products alléén met jouw nadrukkelijke toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens sturen naar admin@sign-products.nl. Sign Products zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiliging van persoonsgegevens
Sign Products neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De gebruikte software is up-to-date en er wordt gebruik gemaakt van goede beveiliging (anti-virus, firewall, antimalware). De website van Sign Products maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te zorgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Datalekken
Sign Products verbindt zich er toe alle (pogingen tot) onrechtmatige of anderszins ongeautoriseerde verwerkingen of toegangen tot persoonsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens te melden. Sign Products meldt dit jou onmiddellijk, ten laatste 24 uur na het vaststellen van het incident. Daarnaast zal Sign Products alle redelijkerwijs benodigde maatregelen treffen om (verdere) schending van de beveiligingsmaatregelen te voorkomen of te beperken.

Hyperlinks
Op de website van Sign Products zijn een aantal verwijzingen naar andere websites te vinden. Sign Products is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Sign Products als verwerker
Sign Products verwerkt onder andere persoonsgegevens voor en in opdracht van de opdrachtgever (verwerkingsverantwoordelijke) om uitvoering te geven aan een overeengekomen dienstverlening. Sign Products zal de persoonsgegevens slechts inzien en/of verwerken indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en zal alle redelijke instructies van de opdrachtgever opvolgen. Sign Products mag persoonsgegevens niet aan anderen dan de opdrachtgever verstrekken, tenzij op grond van een wettelijke verplichting of ten behoeve van de overeenkomst met de opdrachtgever. Bij het beëindigen van de dienstverleningsovereenkomst tussen Sign Products en opdrachtgever zal Sign Products alle persoonsgegevens overdragen aan de opdrachtgever.

Subverwerker
Sign Products kan de uitvoering van de verwerking geheel of ten dele uitbesteden aan een subverwerker. De door Sign Products ingeschakelde Subverwerker is niet gerechtigd een Subverwerker in te schakelen of de persoonsgegevens door te geven, te verstrekken of openbaren of deze persoonsgegevens voor eigen doeleinden te verwerken. Sign Products blijft voor de opdrachtgever te allen tijde aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de naleving van de verwerking.

Cookieregelement
Om je zo goed mogelijk te helpen, gebruikt sign-products.nl cookies.
Via de website wordt gebruik gemaakt van cookies die door je browser worden opgeslagen op je computer. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Je kunt je browser zo instellen dat tijdens je bezoek aan sign-products.nl geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de website.

Google Analytics
Sign Products maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Sign Products heeft Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt geanonimiseerd en niet langer dan 14 maanden bewaard. Hierdoor worden geen persoonsgegevens opgeslagen en is geen toestemming (via een cookiebanner) nodig. Als je niet wil dat jouw website-activiteit beschikbaar is voor Google Analytics, dan kun je de Google Analytics Opt-out Browser Add-on installeren.

Social media cookies
Op de website sign-products.nl zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen delen via sociale netwerken. Deze buttons zijn stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie als je deze gebruikt. Deze cookie onthoudt dat je ingelogd bent zodat je niet elke keer op het social media kanaal hoeft in te loggen als je iets wilt delen. Deze cookies worden alleen geplaatst als je tijdens een bezoek aan sign-products.nl bent ingelogd op social media en hiervoor toestemming geeft. Bekijk de privacyverklaring van de sociale netwerken om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen.

Tracking cookies
Tracking cookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen. De website sign-products.nl gebruikt geen tracking cookies, daarom wordt er geen ondersteuning geboden voor de DoNotTrack-instelling van webbrowsers.

Cookies uitzetten
Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en browser waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruik maakt van meerdere computers en/of webbrowsers dien je deze handeling zo vaak als nodig te herhalen. Cookies uitzetten: Google Chrome / Mozilla Firefox / Microsoft Edge / Opera.

Wijzigingen
Sign Products behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd. Raadpleeg regelmatig deze privacyverklaring, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Bijgewerkt op dinsdag 11 juni 2019
Centrale administratie

Hoog Geldrop 128

NL-5663 BH GeldropContactinformatie

+31 (0) 85 130 15 61
info@sign-products.nl
Blijf geïnformeerd 
   
Sign Products © 2023Algemene voorwaardenPrivacyverklaring